Bản tin pháp luật tháng 10/2023

Bùi Quỳnh Hoa  •  14:15 thứ hai ngày 16/10/2023
Bản tin pháp luật tháng 10/2023

Bản tin pháp luật tháng 10/2023 gồm 3 phần chính:

- Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn:

 a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý, cụ thể:

- Thông tư số 10/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Quyết định số 1758/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành Bộ tài liệu yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân;

- Nghị định số 69/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn tại Doanh nghiệp;

- Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

- Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất năm 2023;

- Luật Đấu thầu năm 2023.

b. Trách nhiệm các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật.

- Phần 2: Các dự thảo văn bản pháp luật của các Bộ ngành đang lấy ý kiến góp ý; Trách nhiệm đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến.

- Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 9/2023.

Trân trọng gửi tới các đơn vị, cá nhân của Tập đoàn.

Để xem chi tiết nội dung Bản tin, vui lòng bấm vào đây  /Uploads/files/10_ 23 Ban tin PL thang 10_23.pdf

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu