Bản tin pháp luật tháng 6/2022

Bùi Quỳnh Hoa  •  10:02 thứ sáu ngày 04/11/2022
Bản tin pháp luật tháng 6/2022

Bản tin pháp luật tháng 6/2022 gồm 3 phần chính:

- Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn:

 a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn - Nghị định số 23/2022/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Nghị định số 34/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022;

- Thông tư số 19/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số;

- Thông tư số 17/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2015/TT-BTTTT ngày 05/5/2015 của Bộ Thông tin và truyền thông Quy định chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp;

- Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

 b. Trách nhiệm các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật.

- Phần 2: Các dự thảo văn bản pháp luật của các Bộ ngành đang lấy ý kiến góp ý; Trách nhiệm đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến.

- Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 5/2022

Trân  trọng giới thiệu tới các đơn vị, cá nhân của Tập đoàn /Uploads/files/Ban tin phap luat thang 6_2022.pdf

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu