Bản tin Pháp luật tháng 4 năm 2021

 •  17:35 thứ tư ngày 31/03/2021
Bản tin Pháp luật tháng 4 năm 2021

 Kính gửi các đồng chí Bản tin pháp luật tháng 04/2021, bao gồm 3 phần chính:

 

 

- Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn có hiệu lực trong tháng 04/2021:

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý.

b. Trách nhiệm các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật.

- Phần 2: Các dự thảo văn bản pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý; Trách nhiệm đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến.

- Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 03/2021.

 

 

Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra xin trân trọng giới thiệu !

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu