Bản tin pháp luật số 8 tháng 8/2018

Bùi Quỳnh Hoa  •  10:43 thứ năm ngày 02/08/2018

Bản tin pháp luật số 8 tháng 8/2018 có những nội dung chính như sau:
- Phần 1: Tổng hợp tóm tắt 04 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 8/2018. Đây là những văn bản quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội nói chung và/hoặc có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
+ Nghị định số 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
+ Thông tư số 09/2018/TT-BTTTT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông.
+ Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 88/2018/NĐ-CP
+ Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông.
- Phần 2: Danh sách 27 văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu có hiệu lực trong tháng  8/2018 mà người lao động của VNPT cần hoặc có thể quan tâm.
- Phần 3: Danh sách 03 văn bản nội bộ của Tập đoàn ban hành để tất cả người lao động trong Tập đoàn có thể nắm được.
- Phần 4: Danh sách các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật mà Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý trên website của Bộ.
Để xem chi tiết nội dung văn bản, xin vui lòng bấm vào đây /uploads/Ban tin phap luat so 8-t8.2018 CD.pdf

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu