Bản tin pháp luật số 6 - t6/2018

 •  18:01 thứ năm ngày 31/05/2018
Bản tin pháp luật số 6 – tháng 6/2018 gồm 4 phần chính: - Phần 1: Tổng hợp tóm tắt 04 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 6/2018. Đây là những văn bản quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội nói chung và/hoặc có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. - Phần 2: Danh sách 34 văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu có hiệu lực trong tháng 6/2018 mà người lao động của VNPT cần hoặc có thể quan tâm. - Phần 3: Danh sách 01 văn bản nội bộ của Tập đoàn ban hành để tất cả người lao động trong Tập đoàn có thể nắm được. - Phần 4: Danh sách các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật mà Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý trên website của Bộ.

Để xem chi tiết bản tin pháp luật tháng 5, xin vui lòng bấm vào đây /uploads/Ban tin phap luat so 6- t6.2018.pdf

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu