5 lời hứa danh dự của cán bộ công nhân viên chức Bưu điện

 •  08:56 thứ tư ngày 17/12/2003
Đọc 5 lời hứa danh dự của CBCNV Bưu điệntại Đại hội đại biểu Công đoàn BĐVN lần thứ XIVì Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Đảng và Bác Hồ vĩ đại!Vì sự nghiệp và truyền thống vẻ vang của ngành Bưu điện Chúng tôi xin hứa:1. Trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và với sự phát triển của ngành Bưu điện.2. Dũng cảm vợt mọi khó khăn, thử thách, quyết giữ vững thông tin liên lạc trong mọi tình huống3. Tận tuỵ với công việc, phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành mọi nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao.4. Sáng tạo trong lao động, tuân thủ pháp luật, xây dựng phong cách văn minh, lịch sự và công nghiệp.5. Nghĩa tình với đồng chí, đồng nghiệp và những ngời đã khuất.