Nền tảng họp trực tuyến VNPT GoMeet được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Nguyễn Ngọc Linh  •  16:49 thứ sáu ngày 08/12/2023
Sáng ngày 06/12/2023, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2023.
Nền tảng họp trực tuyến VNPT GoMeet được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Ấn phẩm gồm các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn đã đạt giải tại các cuộc thi từ năm 2021 đến tháng 6/2023. Đây là những công trình được ứng dụng và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội trong sản xuất, đời sống, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Việc công bố Sách Vàng sáng tạo Việt Nam 2023 nhằm lan tỏa, khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, khát vọng lao động sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển đất nước của đội ngũ trí thức và các nhà khoa học.

Trong lần thứ 07 triển khai này, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 vinh danh 79 công trình khoa học công nghệ tiêu biểu. Trong đó, Tập đoàn VNPT vinh dự có Công trình “Nền tảng họp trực tuyến VNPT GoMeet” đã được Giải Vàng Sao Khuê năm 2022 và Giải Vàng IT Word Award năm 2022 của Công ty VNPT IT đã được vinh danh trong Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.

Ngọc Linh

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu