06 cán bộ, đoàn viên của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được tặng Bằng khen Lao động sáng tạo

Nguyễn Ngọc Linh  •  16:05 thứ hai ngày 27/11/2023
Sau một thời gian gửi hồ sơ xét duyệt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Quyết định số 8572/QĐ-TLĐ ngày 24/11/2023 về việc tặng Bằng Lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022 cho 06 cán bộ, đoàn viên của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
06 cán bộ, đoàn viên của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được tặng Bằng khen Lao động sáng tạo

Dựa trên các quy định, tiêu chí cụ thể của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn VNPT đã lựa chọn cá nhân tiêu biểu để đề xuất, xét duyệt một cách khách quan, công bằng. Các cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo là những cán bộ, đoàn viên, người lao động có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ; có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, làm lợi cho đơn vị trong hoạt động chuyên môn.

Cụ thể, Công đoàn VNPT Bắc Giang có 02 cá nhân; Công đoàn VNPT Lào Cai có 01 cá nhân; Công đoàn VNPT Quảng Trị có 01 cá nhân và Công đoàn VNPT IT có 02 cá nhân đạt giải bằng lao động sáng tạo.

Việc khen thưởng kịp thời sẽ là một trong những động lực để trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiếp tục quyết tâm thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng hiệu quả cao nhất, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.

Ngọc Linh

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu