Phong trào Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn năm 2023 được hưởng ứng mạnh mẽ

Nguyễn Ngọc Linh  •  14:51 thứ năm ngày 09/11/2023
Nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo, phát huy ý tưởng, tạo hiệu ứng lan tỏa tới từng đoàn viên công đoàn, người lao động đặc biệt là cán bộ công đoàn từ cấp tổ trở lên và nâng cao hiệu quả phong trào, Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành Văn bản số 652/CĐVNPT-TG ngày 16/5/2023 về việc triển khai phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn” năm 2023.
Phong trào Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn năm 2023 được hưởng ứng mạnh mẽ

Phong trào đã được tuyên truyền và hưởng ứng mạnh mẽ từ các đơn vị trực thuộc CĐVNPT với 44/101 đơn vị tham gia gửi 195 sáng kiến về CĐVNPT, tăng 180% so với năm 2022 (107 sáng kiến). Phong trào đã dần đi vào ý thức của đoàn viên, người lao động.

Ngày 06/11/2023, Công đoàn BCVTVN đã ban hành Quyết định số 1132/QĐ-CĐVNPT-TG công nhận 138 sáng kiến cấp Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam năm 2023, gồm 22 sáng kiến loại I trong đó 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba; 37 sáng kiến loại II; 59 sáng kiến loại III. Với tổng giá trị tiền thưởng là: 229.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi chín triệu đồng), trích từ nguồn tài chính Công đoàn VNPT. Theo đó các sáng kiến nổi trội được xếp hạng như theo thứ tự như sau: Phương án Cơ cấu lại Công đoàn VNPT trên địa bàn tỉnh/thành phố, Ứng dụng Đại hội công đoàn số, Ký thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn VNPT và Vietnam Airlines về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động, Chiến lược hành động xây dựng giá trị văn hóa Người VNPT-IT thông qua Chuỗi các CLB VNPT-IT Toàn năng, Nâng cao hiệu quả phong trào Tận tâm với khách hàng thông qua Xây dựng và triển khai bộ chỉ số trải nghiệm khách hàng các dịch vụ VT-CNTT tại Công đoàn VNPT địa bàn Quảng Trị, Hoàn thiện quy chế sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, chi phí mang tính chất phúc lợi và áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn VNPT tại Quảng Nam”.

Đồng thời, CĐVNPT cũng ban hành Quyết định số 1133/QĐ-CĐVNPT-TG Công nhận 05 Tập thể đạt giải sáng kiến cấp Công đoàn VNPT năm 2023, gồm: Giải Nhất thuộc về Công đoàn Cơ quan Tập đoàn BCVTVN, Giải Nhì thuộc về Công đoàn VNPT IT; Giải Ba thuộc về Công đoàn VNPT Net và 02 Giải Khuyến khích thuộc về Công đoàn VNPT Thanh Hóa và Công đoàn VNPT Quảng Bình. Với tổng giá trị tiền thưởng là: 67.000.000 đồng (Sáu mươi bảy triệu đồng), trích từ nguồn tài chính Công đoàn VNPT.

NNL

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu