Phát động phong trào thi đua “Phát triển kênh điểm cung cấp dịch vụ viễn thông lưu động”

Nguyễn Ngọc Linh  •  10:16 thứ ba ngày 17/10/2023
Ngày 13/10/2023, Tập đoàn và Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành Chỉ thị liên tịch số 08/CTLT-VNPT-CĐVNPT về việc phát động phong trào thi đua “Phát triển kênh điểm cung cấp dịch vụ viễn thông lưu động”.
Phát động phong trào thi đua “Phát triển kênh điểm cung cấp dịch vụ viễn thông lưu động”

Phong trào thi đua được diễn ra từ ngày 12/10 đến 31/12/2023. Với mục tiêu đảm bảo các mục tiêu về doanh thu và quản lý thông tin thuê bao tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý Nhà nước. Vận động thu hút nguồn lực nội bộ trong đó có khối Viễn thông tham gia hoạt động bán hàng di động của VNPT. Gia tăng điểm chạm bán hàng, gia tăng nhận diện thương hiệu của VNPT tại địa bàn thông qua hệ thống điểm CCDVVT lưu động mở tại nhà của Nhân viên kinh doanh và Nhân viên kỹ thuật.

Mục tiêu cụ thể được đặt ra: Tối thiểu 70% nhân viên khối kinh doanh (NVKD) trở thành điểm cung cấp dịch vụ viễn thông (CCDVVT) lưu động (tương đương 6.831 điểm); Tối thiểu 30% nhân viên khối kỹ thuật (NVKT) trở thành điểm CCDVVT lưu động (tương đương 4.463 điểm). Đặc biệt phấn đấu hoàn thành kế hoạch doanh thu và phát triển thuê bao di động năm 2023.

Nguồn kinh phí khen thưởng từ Quỹ khen thưởng tập trung của Tập đoàn với các giải thưởng “Nhanh nhất”, “Hợp lực” với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 12.5 tỷ đồng.

Các đơn vị tập trung nguồn lực, phát động, tuyên truyền phong trào đến đoàn viên, người lao động phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch trong kỳ thi đua.

NNL

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục