Kết luận kiểm tra đồng cấp về TCCĐ năm 2022 tại Công đoàn VNPT

Nguyễn Thị Việt Hà  •  15:14 thứ hai ngày 09/10/2023
Thực hiện Kế hoạch chương trình công tác năm 2023, số 264/KH-CĐVNPT-UBKT ngày 02/03/2023; Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ-CĐVNOT-UBKT ngày 31/8/2023 của Công đoàn VNPT về việc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn quỹ do Công đoàn VNPT quản lý năm 2022 từ ngày 12/9/2023 đến ngày 22/9/2023.
Kết luận kiểm tra đồng cấp về TCCĐ năm 2022 tại Công đoàn VNPT

Ngày 4/10/2023, tại Phòng họp tầng 8 Công đoàn VNPT, UBKT Công đoàn VNPT đã thông qua Kết luận kiểm tra, các nội dung kiểm tra được đánh giá cụthể. Về công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn VNPT về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn. BTV Công đoàn VNPT đã chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định của Nhà nước; Đã thực hiện điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với quy định; chỉ đạo mở tài khoản ngân hàng, sử dụng phần mềm kế toán công đoàn, tổ chức quản lý thu, chi tài chính công đoàn tại các cấpPhối hợp với chuyên môn các đơn vị thực thuộc trong công tác thu đoàn phí và kinh phí công đoàn; Trong năm 2022 việc thực hiện thu đoàn phí, kinh phí đối với cấp dưới cơ bản đúng quy địnhViệc triển khai các văn bản chế độ chính sách tài chính mới của Nhà nước và Tổng Liên đoàn, của Công đoàn TTTT Việt Nam kịp thời, đúng quy định. Về công tác lập, giao dự toán, duyệt tổng hợp quyết toán. Việc hướng dẫn và lập dự toán của CĐCS cấp dưới; Phê duyệt dự toán cấp dưới. Xây dựng và tổng hợp dự toán cấp trên như Công tác quản lý CĐCS cấp dưới; hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn cấp dưới thực hiện dự toán thu, chi tài chính chính công đoàn; quyết toán thu chi tài chính công đoàn, Công tác duyệt quyết toán cho CĐCS, tổng hợp quyết toán từ cấp dưới lên theo chế độ quy định và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn. Về việc thực hiện thu ngân sách công đoàn, nộp nghĩa vụ lên cấp trên. Thu kinh phí công đoàn tăng 107% so với năm 2021 và đạt 109% so với dự toán Công đoàn TTTT VN giao; Thu đoàn phí công đoàn tăng 103% so với năm 2021 và đạt 107% so với dự toán Công đoàn TTTT VN giao; Thu khác đạt 122% so với dự toán được giao. Năm 2022 Công đoàn VNPT đã thực hiện nộp nghĩa vụ lên Công đoàn TTTT VN bằng 106% so với dự toán được giao đã được Công đoàn TTTT VN đánh giá, khen thưởng công tác thu nộp TCCĐ. Về công thực hiện chi từ ngân sách công đoàn, năm 2022 Công đoàn VNPT đã sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn kinh phí hoạt động, chú trọng triển khai các hoạt động tập trung vào các nội dung hướng về cơ sở và người lao động thông qua các hoạt động phong trào, trợ cấp khó khăn, chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo cho ĐV và NLĐ,… và nhiều các hoạt động hỗ trợ khác, như thăm hỏi tặng quà nhân dịp tết Nhâm dần cho ĐV, NLĐ với tổng số tiền hơn 14 tỷ, Hỗ trợ ĐV, NLĐ đi làm tại nơi ảnh hưởng dịch Covid 19 với tổng số tiền gần 2 tỷ.

Ngoài ra, UBKT cũng kiến nghị Công đoàn VNPT rà soát bổ sung, chỉnh sửa ban hành các văn bản chế độ về tài chính kịp thời; Tăng cường công tác hỗ trợ hướng dẫn về nghiệp vụ kế toán công đoàn cho các CĐCS.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Công đoàn VNPT Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận đánh giá UBKT Công đoàn VNPT đã làm việc đúng nguyên tắc, công khai minh bạch trong kiểm tra. Ngoài ra cũng đề nghị UBKT tham mưu, đề xuất cho BTV Công đoàn VNPT giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý tài chính công đoàn để Công đoàn VNPT hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm và cho cả nhiệm kỳ 2023-2028.

Việt Hà

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục