Kiểm tra chấp hành điều lệ và tài chính công đoàn tại Công đoàn VNPT Quảng Bình

Hoàng Thị Thủy  •  14:55 thứ hai ngày 09/10/2023
Ngày 26/9/2023, Đoàn kiểm tra của UBKT Công đoàn VNPT do  đồng chí Bùi Ngọc Linh, Trưởng Ban tuyên giáo, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn VNPT làm trưởng đoàn và các thành viên UBKT Công đoàn VNPT đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tại Công đoàn VNPT Quảng Bình theo Kế hoạch số 264/KH-CĐVNPT-UBKT, ngày 02/3/2023 của Công đoàn VNPT. Tham dự làm việc cùng đoàn kiểm tra có các đồng chí là  BTV Công đoàn, Văn phòng công đoàn, Kế toán công đoàn và Chủ nhiệm UBKT Công đoàn VNPT Quảng Bình.
Kiểm  tra chấp hành điều lệ và tài chính công đoàn tại Công đoàn VNPT Quảng Bình

Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam thông qua các nội dung cụ thể như: công tác triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết các văn bản hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ tại đơn vị, tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm, việc phối hợp và tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị thông qua việc tuyên truyền đoàn viên thực hiện nội quy, quy chế, các quy định của đơn vị; tham gia các hội đồng liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Quy chế phối hợp của Công đoàn với chuyên môn cùng cấp; chế độ họp BCH, UBKT, chương trình công tác năm; Kiểm tra công tác bàn giao Công đoàn CSTV Trung tâm Kinh doanh; Kiểm tra việc thực hiện chế độ chi Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2023, công tác quản lý tài chính công đoàn.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, Đoàn Kiểm tra đánh giá cao sự nỗ lực và chun bị chu đáo đầy đủ các nội dung của Ban chấp hành, ghi nhận những thành tích đã đạt được của Công đoàn VNPT Quảng Bình trong thời gian qua. Đoàn đã định hướng những công việc trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới; Công đoàn đơn vị tiếp tục duy trì thực hiện tốt Điều lệ công đoàn Việt Nam, các hướng dẫn của Công đoàn VNPT; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động thi đua lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phong trào thi đua của VNPT địa bàn Quảng Bình, đặc biệt là phong trào “Tận tâm với khách hàng” trong những tháng cuối năm 2023.

Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những tồn tại của đơn vị cần khắc phục và b sung. Qua kiểm tra đã giúp cho đơn vị khắc phục được những mặt còn hạn chế, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và phong trào CNCV tại đơn vị.

                                                                                              HOÀNG THỦY

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục