Công đoàn VNPT tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về công tác ATVSLĐ”

Nguyền Hồng Hải  •  10:18 thứ tư ngày 22/03/2023
Nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ tới đoàn viên công đoàn và người lao động đặc biệt là đội ngũ nhân viên kỹ thuật thường xuyên thao tác tại hiện trường và có nguy cơ cao về tai nạn lao động để nắm bắt, hiểu, áp dụng vào thực tiễn công việc, góp phần ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và đảm bảo sức khỏe cho người lao động, Công đoàn VNPT tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về công tác ATVSLĐ”, cụ thể như sau:
Công đoàn VNPT tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về công tác ATVSLĐ”

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ tới đoàn viên công đoàn và người lao động đặc biệt là đội ngũ nhân viên kỹ thuật thường xuyên thao tác tại hiện trường và có nguy cơ cao về tai nạn lao động để nắm bắt, hiểu, áp dụng vào thực tiễn công việc, góp phần ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

- Tạo môi trường thuận lợi để người lao động được học hỏi, cập nhật kiến thức và áp dụng vào thực tiễn công việc.

2. Yêu cầu:

- Công đoàn VNPT tỉnh/TP phối hợp với chuyên môn cùng cấp nghiêm túc tổ chức triển khai, yêu cầu 100% đoàn viên công đoàn, người lao động là nhân viên kỹ thuật tham gia cuộc thi.

- Cuộc thi được tổ chức nghiêm túc, công khai, minh bạch, có sức lan tỏa tới đoàn viên, người lao động.

II. Đối tượng

1. Đối tượng tham gia: 100% Nhân viên kỹ thuật 63 VNPT tỉnh/TP (Bao gồm cả lao động thuê lại có đóng BHXH tại đơn vị cho thuê lao động).

2. Đối tượng không tham gia: Thành viên Ban tổ chức, tổ giúp việc cuộc thi và các thành viên tham gia lập trình, quản trị App không tham gia dự thi.

III. Thời gian, nội dung, hình thức

1. Thời gian:
Ngày 05/4/2023, Công đoàn VNPT đã có Công văn số 464/CĐVNPT-VP V/v Kéo dài thời gian thi thử và thi chính thức Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác ATVSLĐ”. 

- Thi thử: Từ 00h00 ngày 01/4/2023 đến 12h00, ngày 10/4/2023;

- Thi chính thức từ 00h00 ngày 11/4 đến 24h00, ngày 20/4/2023. 

2. Nội dung:

- Luật ATVSLĐ và các Nghị định, Thông tư, Văn bản hướng dẫn của Nhà nước, Tập đoàn VNPT về các quy định, chế độ chính sách đối với công tác ATVSLĐ, PCCC và phong trào 5S.

- Các quy trình, quy định, câu hỏi tình huống về an toàn lao động trong thực hiện thi công, lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị, thuê bao…

3. Hình thức:

- Thi trắc nghiệm trực tuyến trên App Công đoàn VNPT.

- Bài dự thi sẽ có 30 câu hỏi trắc nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi.

MỜI TẢI APP BẰNG MÃ QR ĐỂ THAM GIA CUỘC THI 

Hồng Hải

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu