Ban Thanh tra nhân dân Công ty mẹ - Tập đoàn giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, chế độ đối với người lao động tại VNPT-IT

Nguyễn Thị Phương  •  16:27 thứ tư ngày 29/09/2021
Thực hiện kế hoạch số 396/KH-TTND ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ban Thanh tra nhân dân Công ty mẹ - Tập đoàn về giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, chế độ đối với người lao động tại Công ty Công nghệ thông tin VNPT, từ ngày 21-28/9/2021, Đoàn giám sát Ban Thanh tra nhân dân Công ty mẹ - Tập đoàn đã tiến hành giám sát tại Công ty VNPT-IT.
Ban Thanh tra nhân dân Công ty mẹ - Tập đoàn giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, chế độ đối với người lao động tại VNPT-IT

Đồng chí Sần Thị Bình - Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phát biểu tại cuộc họp

Đoàn giám sát gồm 04 thành viên, đồng chí Sần Thị Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, chế độ đối với người lao động tại VNPT-IT bằng hình thức trực tuyến thông qua nghiên cứu báo cáo và các văn bản, tài liệu do đơn vị cung cấp. Nội dung giám sát tập trung vào các chính sách, chế độ đối với người lao động về đạo tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ; an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động; tiền lương, thu nhập; việc trích lập và sử dụng các quỹ tập trung tại đơn vị; việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp; chế độ phúc lợi và hỗ trợ cho người lao động; các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Sau thời gian nghiên cứu nghiêm túc các báo cáo, tài liệu, văn bản do đơn vị cung cấp, chiều ngày 28/9/2021, Đoàn giám sát đã họp cùng với đại diện lãnh đạo Tổng công ty VNPT-IT, Công đoàn cùng đại diện các Ban chức năng, Văn phòng VNPT-IT để tổng kết, đánh giá và kết luận giám sát.

Đoàn giám sát đã đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách, chế độ đối với người lao động của Công ty VNPT-IT 08 tháng đầu năm 2021, ghi nhận những khó khăn, đề xuất của đơn vị và cũng đưa ra những tồn tại, hạn chế đề nghị đơn vị khắc phục. Đoàn giám sát sẽ có báo cáo kết quả giám sát với Ban Chấp hành Công đoàn VNPT, Tổng Giám đốc Tập đoàn và đề nghị Tổng Giám đốc Tập đoàn xem xét chỉ đạo các Ban chức năng Tập đoàn sớm hỗ trợ xử lý các nội dung kiến nghị của đơn vị để Công ty VNPT-IT hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, phát triển.

Nguyễn Thị Phương

 

 

 

 

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu