Đột phá nguồn nhân lực để đáp ứng chiến lược VNPT4.0

Hoàng Thanh Tú  •  11:16 thứ năm ngày 17/06/2021
Ngày 16/6/2021, Hội đồng Thành viên Tập đoàn đã nghe báo cáo Đột phá về nguồn nhân lực Tập đoàn.
Đột phá nguồn nhân lực để đáp ứng chiến lược VNPT4.0

Đột phá về nguồn nhân lực là một trong những chuyên đề quan trọng trong chiến lược của Tập đoàn. Tại cuộc họp, đại diện Ban Tổ chức Nhân lực Tập đoàn đã báo cáo hình hình, kết quả sơ bộ của việc phát triển và quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn giai đoạn 2020-2025 đã đạt được. Theo đó, sau 5 năm đổi mới và tái cơ cấu, đội ngũ lao động của Tập đoàn đã có sự thay đổi về chất và dịch chuyển mạnh sang công nghệ số. Tập đoàn đã triển khai cơ chế tạo động lực, trả lương cho người lao động theo phương pháp 3P, chuẩn hóa đội ngũ nhân sự chuyên sâu trong các lĩnh vực theo tiêu chuẩn quốc tế, cải tiến các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu chiến lược VNPT4.0 cho đội ngũ nhân sự quản lý các cấp độ… Bên cạnh đó, trong báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, mục tiêu tổng quát và 10 mục tiêu cụ thể cũng như chương trình hành động, giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đó.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Phạm Đức Long nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, cạnh tranh về nguồn nhân lực là yếu tố then chốt. Đột phá chính là tháo gỡ được những nút thắt, hạn chế để đưa ra nhưng cái mới, thay đổi đưa Tập đoàn ngày càng phát triển. Do đó, phải xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng được các vị trí công việc trong thời đại mới và theo chiến lược VNPT4.0, xây dựng đội ngũ lãnh đạo xuất sắc các cấp, đội ngũ chuyên gia hàng đầu ngang tầm quốc tế…

Minh Anh

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu