Tập đoàn ban hành Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Nguyễn Hồng Hải  •  13:41 thứ hai ngày 01/03/2021
Trước và trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các đơn vị trong Tập đoàn đã triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Mạng lưới của Tập đoàn hoạt động ổn định, đảm bảo tốt thông tin phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và nhu cầu sử dụng của nhân dân; cán bộ công nhân viên đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn.
Tập đoàn ban hành Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 26/02/2021 Tập đoàn ban hành Chỉ thị số 09/CT-VNPT-VP về việc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, theo đó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tập đoàn triển khai ngay các công việc sau đây: 
 
1. Quán triệt phương châm hành động năm 2021 của Tập đoàn là “Thần tốc”, khẩn trương chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã đề ra để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 11/01/2021 của Tập đoàn về triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 
 
2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị tốt các phương án, kịch bản ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh. Đồng thời tổ chức thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động sản xuất, công tác; khơi dậy niềm tin trong toàn thể cán bộ công nhân viên tin tưởng, quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 ngay từ những ngày đầu năm mới. 
 
3. Quán triệt tới toàn thể cán bộ công nhân viên thực hiện nghiêm các quy định về nội quy lao động, giờ giấc làm việc, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ những ngày làm việc đầu năm, đặc biệt là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết, những công việc liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư. Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc tết làm ảnh hưởng đến thời gian, hiệu quả công việc và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các đơn vị không tham gia dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. 
 
Tập đoàn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên.
Hồng Hải

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu