Thông điệp Tập đoàn VNPT

 •  09:51 thứ hai ngày 17/06/2019
Thông điệp Tập đoàn VNPT mong muốn mỗi CBCNV nhận thức rõ để chủ động chuyển đổi chính bản thân mình, góp phần đưa Tập đoàn chuyển đổi số thành công.
Thông điệp Tập đoàn VNPT

.

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu