Đảng ủy Tập đoàn quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

 •  01:05 thứ tư ngày 08/03/2017
Ngày 07/3/2017, tại trụ sở Tập đoàn VNPT, Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho các cán bộ chủ chốt. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến tất cả các đơn vị thành viên, VNPT tỉnh/thành.
Đảng ủy Tập đoàn quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đ/c Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đ/c Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cho biết, việc Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị 05-CT/TW một lần nữa khẳng định đây là chủ trương lớn của Đảng, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài. Đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ trong Tập đoàn - nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các đơn vị cần tiếp tục cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí cũng chia sẻ, Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào Văn hóa VNPT,  văn hóa VNPT cũng đã thấm nhuần các tư tưởng của Người, vì vậy mỗi cán bộ, Đảng viên phải thực hiện cho tốt, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Năm 2017, Tập đoàn đặt mục tiêu trở thành nhà mạng mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Đảng bộ các đơn vị phải lãnh đạo tìm được những yếu tố đặc trưng, khác biệt cho mỗi dịch vụ để thực sự đem đến sự ấn tượng, hài lòng cho khách hàng.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05/CT-TW thông qua những tư liệu lịch sử và cả những câu chuyện hết sức chân thực về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ. Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là một thể thống nhất và kết tinh thể hiện qua phong cách sống và làm việc khoa học, hiệu quả, dung dị và đầy tính nhân văn của Người. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần của Chỉ thị 05-CT/TW, theo đó, việc quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05/CT-TW; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm học đi đôi với làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể.

Qua  một buổi nói chuyện của giảng viên đã cuốn hút, đầy tính thuyết phục và cung cấp hàm lượng lớn thông tin bổ ích cho các đảng viên nắm được những nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, từ đó đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị, nói đi đôi với làm; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên./.

Minh Quân

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu