Những vấn đề đặt ra với công tác PR của VNPT

 •  08:18 thứ tư ngày 12/07/2006
Trong môi trường cạnh tranh, hội nhập, Công tác PR giữ một vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo dựng, phát triển hình ảnh, thương hiệu và có ý nghĩa to lớn đối với hoạt động SXKD của Tập đoàn. Một số hiệu quả ban đầu Thời gian gần đây, công tác PR của VNPT đã được chú trọng phát triển theo hướng chuyên nghiệp hoá. Việc kết hợp các hoạt động quảng cáo (cả thương hiệu và nhãn hiệu sản phẩm, dịch vụ), tài trợ, xúc tiến thương mại (triển lãm, hội chợ) với hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông bước đầu đã tạo nên một hoạt động PR tổng hợp, có hiệu quả trong việc xây dựng, hình ảnh, thương hiệu VNPT trở thành một thương hiệu được xã hội tin và dùng.

Bên cạnh việc quảng bá, giới thiệu giá trị tiện ích của các sản phẩm, dịch vụ mới mà VNPT đã và đang cung cấp, công tác PR của VNPT cũng đã làm tốt vai trò định hướng công luận, góp phần tích cực tạo môi trường công luận thuận lợi cho các hoạt động phục vụ và SXKD của VNPT.

Hàng tuần, với chức năng của mình, Trung tâm thông tin Bưu điện đã cung cấp các bản thông tin báo chí về hoạt động sản xuất kinh doanh của VNPT cho các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, Trung tâm cũng đã phối hợp thường xuyên với các Ban, các đơn vị trong Tập đoàn để đáp ứng nhu cầu về thông tin của báo chí với những thông tin mang tính định hướng cụ thể. Qua đó, mọi hoạt động của VNPT đã được báo chí theo sát và phản ánh toàn diện. Điều này có thể thấy rõ qua số lượng hàng chục tin bài, ảnh hàng tuần phản ánh về hoạt động của VNPT đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó, trung bình có trên 60% tin bài mang tính tích cực, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng hình ảnh VNPT trong xã hội.

Làm sao để tiếp tục giữ vững, củng cố và phát triển được hình ảnh, thương hiệu của VNPT trong môi trường kinh doanh cạnh tranh, hội nhập để thương hiệu VNPT thực sự là một thương hiệu mạnh tương xứng với tiềm năng và truyền thống lịch sử là yêu cầu đặt ra đối với công tác PR của VNPT trong giai đoạn tới.

Những yêu cầu mới

Phải đánh giá đúng mức tầm quan trọng của môi trường công luận, mức độ nhạy cảm của thông tin, những yếu tố tác động đến uy tín doanh nghiệp, từ đó đặt ra cách tiếp cận tương xứng trong điều kiện cạnh tranh cả trên thông tin đại chúng là nhiệm vụ thiết yếu đối với công tác PR - truyền thông của VNPT trong giai đoạn phát triển mới.

Để làm được như vậy, trước hết cần triển khai công tác PR theo một kế hoạch bài bản và có tính chuyên nghiệp nhằm triển khai chiến lược truyền thông tổng lực, đồng bộ trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như thường xuyên khuyếch trương uy tín và hình ảnh, thương hiệu thông qua hoạt động tài trợ cho các sự kiện chính trị, văn hoá, nghệ thuật, thể thao... có ảnh hưởng tới đông đảo dân chúng, tạo ra một độ phủ cần thiết về sự hiện diện của hình ảnh VNPT đối với xã hội. Đó là phương thức hiệu quả hơn rất nhiều so với việc chỉ quảng cáo và đăng bài đơn thuần trên báo chí hoặc tiến hành vào những hoạt động hỗ trợ khác.

Thứ hai, cần tiếp tục đẩy mạnh và phát huy có hiệu quả mối quan hệ hợp tác với các phương tiện thông tin đại chúng. Để thực hiện tốt điều này trước hết cần tạo ra một môi trường thân thiện hơn với báo giới từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên, cần xoá bỏ ấn tượng Bưu điện lảng tránh, e ngại báo giới ở các phóng viên. Ngoài ra cần tranh thủ một số tờ báo có uy tín để tuyên truyền cho các hoạt động của Tập đoàn. Đây là một trong những yếu tố quan trọng, tác động mạnh tới công luận đối với Tập đoàn.

Bên cạnh đó, hàng tuần Tập đoàn nói chung và các đơn vị thành viên nói riêng cần chủ động cung cấp những thông tin có thể công bố được về hoạt động của mình cho giới truyền thông để đưa ra công luận. Điều này sẽ giảm thiểu những bài viết phản ánh không khách quan về Tập đoàn do các nhà báo thiếu thông tin. Việc này sẽ giúp Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên có được thế chủ động về truyền thông. Luôn đảm bảo nguyên tắc Thông tin đi trước sẽ chiếm chỗ trong hoạt động tuyên truyền.

Cần tăng cường hơn nữa các tiếp xúc giữa doanh nghiệp và báo giới, tạo điều kiện phát triển mối quan hệ hợp tác hơn giữa hai bên. Có thể thực hiện điều này bằng cách xây dựng các bộ phận chuyên trách làm công tác PR ở từng cấp cần thiết, từ Tập đoàn tới các thành viên.

Nhanh chóng triển khai Hệ thống nhận diện thương hiệu VNPT để mang tính thống nhất cao khi thực hiện các chương trình truyền thông tiếp thị đến khách hàng và xã hội.

VNPT nên có số điện thoại miễn phí hoặc tổ chức một Call Centrer để giải đáp, thu nhận những thắc mắc của khách hàng về các dịch vụ, các vấn đề liên quan. Một địa chỉ như vậy sẽ giúp cho VNPT sâu sát hơn với những nhu cầu, những vấn đề phát sinh từ phía khách hàng và giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời, tránh được những liên quan với báo chí và công luận. Đối với những thay đổi có ảnh hưởng tới khách hàng, các đơn vị có liên quan nên chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo (thăm dò dư luận, họp báo thông báo trước tình hình,...) và chủ động đưa thông tin ra công luận trước khi thực hiện nhằm hạn chế tối thiểu những thông tin bất lợi cho đơn vị cũng như Tập đoàn. Bên cạnh đó, cần tập trung đầu tư đào tạo có bài bản cho đội ngũ làm công tác thông tin và triển khai các hoạt động truyền thông quảng bá.

Chú trọng đẩy mạnh công tác PR - Truyền thông trong nội bộ Tập đoàn, không chỉ các thông tin có tính chất thời sự bề nổi về hoạt động của VNPT mà còn cả các thông tin sâu hơn về quản lý, về thị trường và các thông tin về sản phẩm dịch vụ phục vụ khách hàng.... Tập trung xây dựng thống nhất, đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý thông tin phục vụ khách hàng và thông tin về thị trường, về sản xuất kinh doanh phục vụ các hoạt động của Tập đoàn.

Lời kết

Trong chiến lược phát triển thương hiệu, công tác PR - truyền thông với định hướng đúng, cách làm bải bản, chuyên nghiệp sẽ góp phần không nhỏ để tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh, tăng cường uy tín thương hiệu của VNPT trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Theo VNPT