Công đoàn Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông tổ chức “Tập huấn chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến người lao động và một số điểm mới trong Luật công đoàn”

Nguyễn Thị Thu Hoài  •  16:21 thứ tư ngày 15/11/2023
Sáng ngày 15/11/2023, Công đoàn Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông đã tổ chức buổi “Tập huấn chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến người lao động và một số điểm mới trong Luật công đoàn”.
Công đoàn Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông tổ chức “Tập huấn chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến người lao động và một số điểm mới trong Luật công đoàn”

Giảng viên Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Phát luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tâp huấn tại Hội nghị

Mục đích của buổi tập huấn là phổ biến, quán triệt tới tất cả các Cán bộ làm công tác công đoàn về chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp và bảo hiểm cho người lao động để có thể nắm bắt những điểm mới trong tổ chức công đoàn phải thực hiện. Qua đó nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, kịp thời tham mưu đề xuất với Chuyên môn đơn vị thực hiện bảo vệ quyền lợi chính đáng cửa người lao động đồng thời tham gia giải quyết nhưng thắc mắc, kiến nghị của người lao động tại các đơn vị trong Tổng công ty. Đặc biệt tại chương trình tập huấn này thầy giáo sẽ nêu những nhóm vấn đề người lao động hay kiến nghị, yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện tại các doanh nghiệp nhà nước.

    Chủ tịch Công đoàn TCT Nguyễn Đồng Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự buổi tập huấn có sự hiện diện của Đ/c Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Phát luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đc Nguyễn Đồng Long - Ủy viên BCH Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; Đ/c: Nguyễn Anh Tuấn- Ủy viên UBKT Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; Đ/c Trần Việt Đức  - Chuyên viên Ban Tổ chức Kiểm tra công đoàn Thông tin và Truyền thông; Và các đc Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, UBKT, Lãnh đạo Văn phòng Công đoàn, Kế toán trưởng, Ban Tuyên giáo, Chính sách, Ban Nữ công quần chúng Công đoàn Tổng công ty và đặc biệt là 86 Đồng chí là các cán bộ làm công tác Công đoàn từ các Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn, và cán bộ công đoàn tham dự từ các điểm cầu tai Đài HTKH Miền Trung và Đài HTKH Miền Nam.  

Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, UBKT, Lãnh đạo Văn phòng Công đoàn, Kế toán trưởng, Ban Tuyên giáo, Chính sách tham gia Tập huấn

Phát biểu tại buổi Tập huấn, Chủ tịch Công đoàn TCT Nguyễn Đồng Long cho biết: Hội nghị tập huấn có ý nghĩa hết sức quan trọng để tổ chức Công đoàn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Thông qua Hội nghị lần này nhằm nâng cao nhận thức, năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn về những vấn đề cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở, Luật Bảo hiểm xã hội; giúp cán bộ công đoàn cập nhật kịp thời những chế độ, chính sách mới được ban hành; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong nhận thức và công tác triển khai, thực hiện. Đồng thời, tăng cường kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, góp phần nâng cao năng lực của cán bộ công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động… Thông qua hoạt động này để phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật…

Thu Hoài

 

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu