Văn hoá MobiFone - Bản sắc riêng của một thương hiệu Việt

 •  16:30 thứ hai ngày 19/09/2005
Bài phát biểu của Giám đốc Công ty Thông tin Di động tại Hội nghị Tổng kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở 2000 – 2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.Ngành Bưu điện là ngành được Đảng và Nhà nước đánh giá là một ngành đi đầu trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, Công ty Thông tin di động (VMS) là đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty BCVTVN với các chức năng và nhiệm vụ là: Tổ chức, xây dựng, phát triển mạng lưới, quản lý, vận hành khai thác dịch vụ thông tin di động để kinh doanh và phục vụ theo quy hoạch, kế hoạch và phương hướng phát triển do Tổng công ty giao.
Văn hoá MobiFone - Bản sắc riêng của một thương hiệu Việt

Sau 12 năm hoạt động, Công ty thông tin di động đã không ngừng phát triển và tạo được vị thế trên thị trường thông tin di động với thương hiệu VMS-MobiFone, được đánh giá là một trong những đơn vị năng động, kinh doanh có hiệu quả của Ngành Bưu điện trong thời gian qua, phát triển thuê bao điện thoại, tăng bình quân năm sau cao hơn năm trước trên 40%.Tổng doanh thu, tăng bình quân năm sau cao hơn năm trước trên 17%,  Nộp NSNN, tăng bình quân hàng năm từ 15 - 20%. Tính đến nay MobiFone đã đạt trên 3,2 triệu thuê bao. Năm 2004 nộp ngân sách 648 tỷ đồng.

Với tinh thần “Kế thừa, ổn định, dân chủ, đổi mới, phát triển” trên cơ sở các chỉ tiêu của cuộc vận động “Xây dựng văn minh Bưu điện, Văn hoá cơ quan doanh nghiệp” do Công đoàn Bưu điện VN phát động, Công ty đã vận động cán bộ công nhân viên đổi mới nhận thức, đổi mới tư duy, chuyển đổi nhanh qua cơ chế thị trường, để tạo ra nhiều Sản phẩm văn minh, Phong cách văn minh và Cuộc sống văn minh. Đến nay Công ty thông tin di động là một trong những đơn vị điển hình trong cuộc vận động Xây dựng văn minh Bưu điện, Văn hoá doanh nghiệp của toàn Ngành.

Xác định được tầm quan trọng của Văn hoá trong kinh doanh là nền tảng, cội rễ cho sự phát triển bền vững, ngay từ những ngày đầu thành lập, ban lãnh đạo công ty Thông tin di động đã quyết tâm xây dựng cho được một bản sắc văn hoá riêng cho công ty nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp theo yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước và hội nhập quốc tế, tạo nên biểu tượng của Công ty, đồng thời “đúc” nên những nét nhân cách, phong thái riêng rất dễ nhận ra của các thành viên của Công ty trong xã hội

Mục tiêu của việc xây dựng Văn hoá MobiFone là nhằm hoàn thiện toàn bộ hệ thống chuẩn mực về tinh thần và vật chất quy định mối quan hệ, thái độ và hành vi ứng xử của tất cả các thành viên trong công ty, hướng tới những giá trị tốt đẹp nhất được mọi người công nhận và xã hội đồng tình, tạo ra nét riêng độc đáo đồng thời là sức mạnh lâu bền của MobiFone trên thương trường. Những chuẩn mực về tinh thần và vật chất đó được quy định trên cơ sở đặc điểm riêng về loại hình dịch vụ trên lĩnh vực Thông tin di động.

Sau 12 năm xây dựng và phát triển, Công ty Thông tin di động, chúng tôi hoàn toàn có quyền tự hào về văn hóa Công ty. Văn hóa MobiFone với những giá trị đầy bản sắc riêng, không thua kém văn hóa của bất kỳ công ty nổi tiếng nào trên giới, đó là Dịch vụ chất lượng cao; Lịch sự và vui vẻ; Lắng nghe và hợp tác; Nhanh chóng và chính xác; Tận tụy và sáng tạo và được cụ thể hóa bằng “8 cam kết” với khách hàng:

Một là Đón tiếp khách hàng với lời chào, cử chỉ, nụ cười, ánh mắt thân thiện và thích hợp. Nếu có thể gọi tên khách hàng

Hai là: Lắng nghe và phục vụ khách hàng với thái độ tôn trọng

Ba Là: Cố gắng tìm hiểu và dự đoán nhu cầu của khách hàng nhằm đáp ứng hơn những mong đợi của họ

Bốn là: Cung cấp thông tin đúng về tất cả các dịch vụ và sản phẩm của MobiFone và trả lời các câu hỏi của khách hàng nhanh chóng và chính xác

Năm là: Khi khách hàng có yêu cầu hoặc gặp rắc rối, chúng ta xem đó như là trách nhiệm của chính mình để giải quyết hoặc liên hệ với người có thể giải quyết, đồng thời đích thân theo dõi để chắc chắn rằng khách hàng hài lòng

Sáu là: Giữ lời hứa và trung thực

Bảy là: Đích thân xin lỗi khách hàng khi khách hàng không hài lòng với dịch vụ của chúng ta, dù chúng ta có lỗi hay không

Tám là: Cảm ơn từng khách hàng và khuyến khích họ đưa ra ý kiến phản hồi

Giá trị chính trong văn hóa MobiFone là hướng vào khách hàng, tất cả vì khách hàng và đề cao trách nhiệm làm việc và nỗ lực, năng lực của từng cá nhân trong tập thể. Văn hoá MobiFone được áp dụng và triển khai triệt để trong toàn Công ty và là một trong những qui chế được toàn thể CBCNV nhiệt tình hưởng ứng và quán triệt. Để không ngừng hoàn thiện, nâng cao giá trị và hiệu quả của Văn hoá MobiFone, bằng nhiều biện pháp tuyên truyền giáo dục, Văn hoá MobiFone đã ăn sâu vào tiền thức của mỗi CBCNV thông qua các khoá đào tạo, các cuộc thi tìm hiểu về Văn hoá MobiFone, các hội thi Giao dịch viên kinh doanh giỏi, trưởng ca giỏi, ATVSVG, tổ trưởng công đoàn giỏi …ngoài ra băng rôn, khẩu hiệu và các bảng hiệu với nội dung của “8 cam kết” luôn được treo ở những vị trí dễ nhìn, dễ thấy, dễ đọc một cách trang trọng trong văn phòng làm việc cũng như tại các trung tâm giao dịch. 

Với MobiFone Dịch vụ chất lượng cao chính là một trong ba sách lược quan trọng mà Lãnh đạo Công ty đã đề ra ngay từ những ngày đầu thành lập. Dịch vụ ở đây được hiểu là chất lượng mạng lưới, chất lượng chăm sóc khách hàng và các dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Đây cũng chính là cam kết của VMS-MobiFone dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ của mình qua các năm.

Với MobiFone Lịch sự và vui vẻ là Đón tiếp khách hàng với lời chào, cử chỉ, nụ cười, ánh mặt thân thiện và thích hợp. Nếu có thể, gọi tên khách hàng; Đích thân xin lỗi khách hàng khi khách hàng không hài lòng với dịch vụ của chúng ta, dù chúng ta có lỗi hay không; Cảm ơn từng khách hàng và khuyến khích họ đưa ra ý kiến phản hồi. Trang phục của nhân viên cũng là một trong những nét được Công ty chú trọng để tạo nên nét văn hoá riêng và được coi là một trong những công cụ đắc lực để điều chỉnh thái độ, tác phong làm việc của nhân viên bởi mỗi khi mang trên mình bộ đồng phục đó, họ dễ dàng được nhận ra là nhân viên của MobiFone, và điều đó thôi thúc mỗi nhân viên phải tự giác thực hiện tốt những cam kết mà Công ty đã đề ra để đạt cho được tiêu chuẩn “Con người văn minh”. 

Với MobiFone Lắng nghe và hợp tác được thực hiện một cách nghiêm túc trong toàn công ty,  tìm hiểu và dự đoán nhu cầu của khách hàng nhằm đáp ứng hơn những mong đợi của họ, thực hiện Giữ lời hứa và trung thực

Lắng nghe và hợp tác cũng là tiêu chí và là văn hóa trong nội bộ CBCNV trong công ty. Trong công ty không có tình trạng mâu thuẫn, xung đột giữa nhân viên trong phòng, giữa phòng này với phòng khác, mọi người đều làm việc trên tinh thần hợp tác, vì mục đích phát triển chung của toàn công ty.Bằng cam kết Cung cấp thông tin đúng về tất cả các dịch vụ và sản phẩm của MobiFone và trả lời các câu hỏi của khách hàng nhanh chóng và chính xác Mỗi CBCNV của MobiFone đã thể hiện rất rõ tinh thần quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu chất lượng của Ngành Bưu điện: Nhanh chóng và Chính xác. Tiêu chí này thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên VMS-MobiFone. Tuy chỉ đúc kết trong bốn chữ, nhưng nó đòi hỏi một sự kiên trì phấn đấu rèn luyện, trau dồi, tích lũy kiến thức một cách thường xuyên và liên tục. Có giỏi về chuyên môn nghiệp vụ thì mỗi CBCNV mới thực hiện nhiệm vụ một cách nhanh chóng và đạt độ chính xác cao. Hàng năm 100% CBCNV tham gia các khoá đào tạo nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước do công ty tổ chức. MobiFone có một đội ngũ CBCNV đạt tỷ lệ  85% có trình độ đại học, nhiều CBCNV có 02 bằng đại học và có trình độ trên đại học.Tiêu chí “Tận tụy và sáng tạo” được cụ thể hóa bằng cam kết:Khi khách hàng có yêu cầu hoặc gặp rắc rối, chúng ta xem đó như là trách nhiệm của chính mình để giải quyết hoặc liên hệ với người có thể giải quyết, đồng thời đích thân theo dõi để chắc chắn rằng khách hàng hài lòng

Tiêu chí này đòi hỏi tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân cần phải được nâng cao, không thể chỉ dừng lại ở những nỗ lực tối thiểu để hoàn thành công việc của mình, tạo tính liên kết và phối hợp cao trong mối quan hệ công tác.

Khẩu hiệu Làm việc vì MobiFone đã được đưa ra làm một cầu nối chung, là tiếng nói chung cho toàn thể CBCNV trong Công ty. Dù bạn là ai, làm việc ở vị trí nào thì mọi người đều phấn đấu cho mái nhà chung VMS-MobiFone bởi ở MobiFone nhân tố con người luôn được coi trọng. Từ công tác đào tạo, bổ nhiệm cán bộ đến công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chính sách xã hội đều được thực hiện một cách công bằng, dân chủ, tạo được niềm tin trong CBCNV, động viên tinh thần rèn luyện, phấn đấu vươn lên cả về phẩm chất đạo đức và năng lực trình độ, thực sự tâm huyết gắn bó với ngành nghề, với công ty. 

Song hành với sự tận tụy, trách nhiệm cá nhân, thì tính sáng tạo trong công việc là điều không thể thiếu được. Ngay từ ngày đầu thành lập, công ty đã sáng tạo trong việc tổ chức một mạng lưới kênh phân phối bán hàng  bao gồm mạng lưới các cửa hàng, đội ngũ bán hàng trực tiếp và hệ thống các đại lý bán hàng cho công ty rộng khắp các tỉnh, thành phố, đã sáng tạo trong việc tổ chức một hệ thống chăm sóc khách hàng với phương trâm Mọi lúc, mọi nơi. Tinh thần làm việc sáng tạo đã thấm vào từng CBCNV trong công ty, nó được thể hiện qua số lượng 35 đề tài cấp Ngành, trên 300 đề tài cấp Công ty và nhiều đề tài, sáng kiến cấp cơ sở được đưa vào áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả cao. Có 05 cá nhân được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo. Và hơn ai hết, chính khách hàng là người được lợi từ cách làm việc sáng tạo của cán bộ VMS-MobiFone.

Với những giá trị văn hóa Hướng tới khách hàng và chú trọng vào Sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, Văn hóa MobiFone giúp Công ty Thông tin di động trở thành một trong những công ty hoạt động kinh doanh hiệu quả trong Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Tên tuổi của Công ty không chỉ được nhắc đến tại Vịêt Nam mà còn được các nước trong khu vực và trên thế giới biết đến. Công ty liên tục qua các năm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch của Tổng công ty. Công ty đã vinh dự được nhà nước trao tặng HCLĐ hạng ba và hạng hai, Công đoàn Công ty được Nhà nước trao tặng HCLĐ hạng ba, Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Khối Kinh tế Trung ương tặng bằng khen, Đoàn Thanh niên Công ty được Thành Đoàn Hà nội tặng bằng khen. Giải thưởng cao nhất về bán hàng dành cho Công ty có thành tích bán hàng tốt nhất trong toàn bộ tập đoàn Kinnevik, năm 2004. Được người tiêu dùng bình chọn vào Top ten thương hiệu Việt năm 2004 .

Để đáp ứng nhu cầu phục vụ ngày càng cao của xã hội và tình hình phát triển dịch vụ thông tin di động trên toàn quốc trong những năm tiếp theo, Lãnh đạo Đảng, chuyên môn, Công đoàn Công ty Công ty đã quyết tâm xây dựng đời sống văn hoá Công ty theo 3 mục tiêu lớn: Chất lượng mạng lưới tốt nhất, Dịch vụ đa dạng và chăm sóc khách hàng tốt nhất, Xây dựng, đào tạo đội ngũ đáp ứng tốt nhất yêu cầu”, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn chiến lược cạnh tranh hội nhập.

Phát huy kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai cuộc vận động Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở thời gian vừa qua và định hướng trong những năm tiếp theo, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty VMS chúng tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo sự chỉ đạo của Tổng liên đoàn và của lãnh đạo Ngành BĐ, của các cấp uỷ Đảng, Công ty Thông tin di động nguyện sát cánh cùng với đội ngũ CB-CNV Ngành Bưu điện chuẩn bị cho sự cạnh tranh và hội nhập, xây dựng  ngành Bưu điện ngày càng phát triển lớn mạnh, giữ vững thông tin trong mọi tình huống, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đảm bảo an ninh quốc phòng, PCBL & GNTT.


Chú thích ảnh: Đ/c Lê Ngọc Minh - Giám đốc Công ty Thông tin Di động phát biểu tại Hội nghị Tổng kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở 2000 – 2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Lược ghi: Võ Ngọc Hưng

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu