Tư vấn, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Lan tỏa thông điệp 5K trong phòng chống dịch Covid-19

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng …

Chia sẻ của đồng nghiệp là F0 tự điều trị tại nhà - Ngày 1

Đại dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra có trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 23.1.2020. Thế nhưng, đến thời điểm hiện nay, cả …

Tư vấn, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Ngày 01/12/2021, Công đoàn VNPT ra mắt Ban chỉ đạo và Tổ tư vấn, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 theo Quyết định 548/QĐ-CĐVNPT-TG ngày 24 tháng …