Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 26/2022

Thực hiện kết luận của Tổng Giám đốc Tập đoàn về Kết luận cuộc họp đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn VNPT năm 2021 và một số nội dung phối hợp trọng tâm năm 2022; Ngày 19/5/2022 Công đoàn VNPT đã ban hành Kế hoạch số 254/ KH-CĐVNPT-TG, Tổ chức Cuộc thi “Nâng cao trải nghiệm khách hàng”. Hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng Công đoàn VNPT; Bài dự thi sẽ có 50 câu hỏi trắc nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi. Thời gian thi thử từ ngày 20/5-29/5/2022, thi chính thức từ 00h00 ngày 30/5 đến 24h00, ngày 08/6/2022.

Ngày xuất bản: 20/05/2022