Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 38

Hướng dẫn khen thưởng thành tích toàn diện cho tập thể, cá nhân năm 2021 và Chuyên môn và Công đoàn cơ sở chú trọng văn hóa kinh doanh hướng tới khách hàng.

Ngày xuất bản: 10/11/2021