Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 37 năm 2023

Ngày 22/11/2023, Công đoàn VNPT đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn VNPT lần thứ 2, khóa II. Hội nghị đã báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023, chương trình công tác trọng tâm năm 2024, chương trình làm việc toàn khóa của BCH Công đoàn VNPT nhiệm kỳ 2023 – 2028, kế hoạch triển khai các chương trình trọng tâm của Công đoàn VNPT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngày xuất bản: 25/11/2023