Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 36 năm 2023

Nhằm kịp thời động viên đoàn viên, người lao động đã trực tiếp, tích cực tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố thông tin liên lạc do mưa lũ, ngày 17/11/2023 Công đoàn VNPT đã ban hành Quyết định số 1150/QĐ-CĐVNPT để hỗ trợ 50 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động Viễn thông Thừa Thiên Huế và TTKD VNPT Thừa Thiên Huế tham gia ứng cứu, xử lý nhằm hỗ trợ động viên đoàn viên, người lao động đã không quản ngại ngày đêm, vất vả để tập trung ứng trực, khắc phục xử lý sự cố cáp quang, ứng cứu máy nổ,.. nhằm đảm bảo thông tin liên lạc tốt nhất.

Ngày xuất bản: 23/11/2023