Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 35 năm 2023

Công đoàn VNPT vừa ra quyết định Số: 1132/QĐ-CĐVNPT-TG,  công nhận 138 sáng kiến cấp Công đoàn VNPT năm 2023, gồm: - 22 sáng kiến loại I trong đó 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba; - 37 sáng kiến loại II; - 79 sáng kiến loại III. (Danh sách và Mức chi tại Phụ lục 1, 2, 3, 4 kèm theo quyết định). Tổng mức chi theo Quyết định là: 229.000.000 đồng.

Ngày xuất bản: 13/11/2023