Video

Bản tin Công đoàn số 34 năm 2023

Thực hiện chương trình công tác nữ năm 2023 của Công đoàn VNPT, nhằm tăng cường truyền thông, giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm của nữ cán bộ, đoàn viên trong lao động và cuộc sống gia đình; và triển khai văn bản của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam về việc tìm kiếm, giới thiệu nữ công nhân, viên chức lao động tham dự Chương trình “Muôn nẻo yêu thương” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Ngày xuất bản: 07/11/2023