Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 33/2023

Hoạt động từ các Cụm công đoàn với chủ đề hội thảo: "Vì hạnh phúc của người lao động và sự phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam", Cụm công đoàn số 4 đã tổ chức thành công các hoạt động của Cụm trong 2 ngày 26 và 27/10/2023 tại Thành phố Nam Định. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Công đoàn VNPT đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong hoạt động phong trào, thi đua sản xuất kinh doanh cũng như chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn của cụm số 4. Đồng thời, đồng chí cũng trao đổi, chia sẻ một số nội dung trong nghị quyết đại hội công đoàn VNPT lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong đó, đặc biệt chú trọng mục tiêu, phương châm hành động: “Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện; hoạt động trên môi trường số; lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, văn hóa VNPT làm nền tảng phát triển; vì hạnh phúc người lao động và sự phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam” cùng với đó là 8 giải pháp trọng tâm.

Ngày xuất bản: 01/11/2023