Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 32 năm 2023

Ngày 25/10/2023, Công đoàn VNPT đã tổ chức chương trình Tập huấn các phần mềm nghiệp vụ chuyển đổi số Công đoàn giai đoạn 1, dưới sự chủ trì của Thường trực Công đoàn VNPT. Tại đây, Phó chủ tịch Công đoàn VNPT ông Triệu Tiến Thắng đã nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của nội dung Chuyển đổi số công đoàn VNPT trong thời điểm hiện nay. Buổi tập huấn đã hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng các phần mềm: Quản lý đoàn viên; truyền thông tương tác; IOC Công đoàn và Iworkplace để các thành viên tham gia có thể hiểu và vận hành được dễ dàng. Buổi tập huấn cũng ghi nhận các thảo luận đến từ các đơn vị tham gia về việc đồng nhất web, app và các đề xuất để hệ thống phần mềm được ứng dụng sâu rộng vào thực tiễn,

Ngày xuất bản: 27/10/2023