Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 31/2023

Tập đoàn và Công đoàn VNPT phát động phong trào thi đua” Phát triển kênh điểm cung cấp dịch vụ viễn thông lưu động”. Nhằm đảm bảo các mục tiêu về doanh thu và quản lý thông tin thuê bao tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý Nhà nước. Vận động thu hút nguồn lực nội bộ trong đó có khối Viễn thông tham gia hoạt động bán hàng di động của VNPT. Gia tăng điểm chạm bán hàng, gia tăng nhận diện thương hiệu của VNPT tại địa bàn thông qua hệ thống điểm CCDVVT lưu động mở tại nhà của Nhân viên kinh doanh và Nhân viên kỹ thuật. Thời gian từ 12/10 đến hết 31/12/2023. các tiêu chí thi đua được hướng vẫn trong chỉ thị Số: 08/CTLT - VNPT – CĐVNPT ngày 

Ngày xuất bản: 24/10/2023