Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 29 năm 2023

Ngày 06-07/10/2023, Cụm công đoàn số 2 triển khai, Hội nghị năm 2023 nhằm đánh giá tình hình hoạt động của các Công đoàn cơ sở trong 8 tháng đầu năm 2023 và đề ra chương trình hành động 04 tháng còn lại năm 2023. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn- Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin truyền thông, Chủ tịch Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cùng tham dự.
        Tại Hội nghị đã nghe “ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn Cụm gắn liền với hoạt động SXKD” các phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai trong năm 2023; Quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn VNPT khóa II; Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm chia sẻ, trao đổi, tham luận về các hoạt động Công đoàn đồng hành cùng chuyên môn; Qua đó phát huy những kết quả đạt được, cùng với sự quyết tâm, đồng lòng của Tập thể CBCNV-LĐ phấn đấu góp phần hoàn thành kế hoạch của Tổng công ty và Tập đoàn giao cho các đơn vị trong cụm năm 2023, Công đoàn Cụm đã đưa ra các mục tiêu và chương trình công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2023.

Ngày xuất bản: 19/10/2023