Video

Công đoàn VNPT có 5 đại diện được tôn vinh trong Chương trình 1 triệu sáng kiến do TLĐ LĐVN phát động

VNPT có 5 tác giả đạt giải nội dung: "Tác giả, nhóm tác giả có sáng kiến giá trị làm lợi từ 30 tỷ đồng trở lên đến dưới 100 tỷ đồng", bao gồm các các nhân: Ông Hoàng Tiến Hưng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn VNPT; Ông Phạm Tiến Thành, Quyền Giám đốc Trung tâm Điều hành Kinh doanh - Ban Khách hàng TCDN, Tổng Công ty VNPT - Vinaphone; Ông Trần Nam Hải, Phó trưởng phòng Quản lý sản phẩm - Ban Khoa học công nghệ Tổng Công ty VNPT - Vinaphone; Ông Dỗ Kế Công, Quyền Giám đốc BU CA&eContract - Ban Khách hàng tổ chức doanh nghiệp Tổng Công ty VNPT – Vinaphone; Ông Ngô Anh Linh, Chuyên viên Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Hạ tầng số - Ban Khách hàng TCDN Tổng Công ty VNPT – Vinaphone.

Ngày xuất bản: 10/10/2023