Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 27 năm 2023

Trong thời gian vừa qua cụm Công đoàn số 3, số 6 và số 8 đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động của các Công đoàn. Hội nghị đã triển khai các chương trình phong phú và thiết thực với các nội dung trọng tâm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD, hoạt động Công đoàn năm 2022 , 07 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2023; Quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn VNPT khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028; Tham luận chia sẻ, trao đổi về các hoạt động Công đoàn đồng hành cùng Chuyên môn của các đơn vị trong cụm trên mọi khía cạnh gắn với hoạt động SXKD và hoạt động Công đoàn.

Ngày xuất bản: 05/10/2023