Video

Thường trực Công đoàn VNPT đã có buổi làm việc với Tổng Liên đoàn LĐVN về kết quả thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến... "

Sáng ngày 29/8, Thường trực Công đoàn VNPT đã có buổi làm việc với Tổng Liên đoàn LĐVN về kết quả thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. 
Tại buổi làm việc, đại diện Công đoàn VNPT đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Theo đó, sau khi có hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến, ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Công đoàn VNPT đã ban hành các văn bản hướng dẫn và giao chỉ tiêu đến từng công đoàn cơ sở trực thuộc. Các cán bộ, đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn trực thuộc Công đoàn VNPT đã hưởng ứng tham gia và triển khai thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đã có tổng cộng 4.502 sáng kiến được thực hiện, tương đương 10% đoàn viên CĐVNPT, trong đó có 29 sáng kiến có giá trị làm lợi từ 3 tỷ đến 100 tỷ đồng, đặc biệt tiêu biểu là 02 sáng kiến: 
+ “Xây dựng ứng dụng mobile Thanh niên Việt Nam triển khai cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chuyển đổi số các hoạt động Đoàn lên môi trường Online trong giai đoạn Covid” của Công đoàn Cơ quan Tập đoàn, với giá trị làm lợi 100 tỷ đồng.
+ Sáng kiến “Xây dựng và triển khai hệ sinh thái VNPT HKD” của Công đoàn Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông, với giá trị làm lợi 75 tỷ đồng.

Ngày xuất bản: 29/08/2023