Video

Hội thảo “Chia sẻ về dinh dưỡng nhằm khắc phục các bệnh thường gặp đối với nhân viên văn phòng”

Với mục tiêu nâng cao kiến thức về dinh dưỡng nhằm cải thiện sức khỏe cho đoàn viên, người lao động đang công tác tại tòa nhà VNPT, ngày 23/8/2023 Công đoàn Cơ quan Tập đoàn, Công đoàn VNPT Media và Công đoàn VNPT IT cùng tổ chức Hội thảo “Chia sẻ về dinh dưỡng nhằm khắc phục các bệnh thường gặp đối với nhân viên văn phòng”.

Ngày xuất bản: 25/08/2023