Video

Công đoàn VNPT trao học bổng vnpt cùng em đến trường

Được sự thống nhất của Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn VNPT tại cuộc họp đánh giá về việc thực hiện Quy chế phối hợp năm 2022 và một số nội dung phối hợp trọng tâm năm 2023. Công đoàn VNPT đã triển khai chương trình “VNPT cùng em đến trường” năm học 2023-2024, nhằm động viên các cháu là con đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập, qua đó động viên đoàn viên, người lao động yên tâm công tác phấn đấu làm việc vì sự phát triển chung của đơn vị nói riêng và Tập đoàn nói chung. Với Chương trình “VNPT cùng em đến trường” năm học 2023-2024, Công đoàn VNPT đã tặng quà cho 854 em học sinh, mỗi em 1 triệu đồng, từ nguồn tài chính Công đoàn VNPT và Quỹ hỗ trợ và khuyến khích VNPT. Đây là những trường hợp con đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn và các công đoàn cơ sở khối các công ty Cổ phần trực thuộc Công đoàn VNPT có hoàn cảnh khó khăn và trong độ tuổi đi học.

Ngày xuất bản: 19/08/2023