Hội nghị triển khai công tác Công đoàn VNPT 2021

Ngày 16/12/2020, tại Hà Nội, Công đoàn VNPT đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021, sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn VNPT khóa I, nhiệm kỳ 2017-2022.

Ngày xuất bản: 16/12/2020