Tôn vinh "Người lao động tiêu biểu Ngành TT&TT" (ảnh đợt 1)

Ngày 26/5/2016, Công đoàn Thông tin và Truyền Thông Việt Nam đã tổ chức Lễ tôn vinh người lao động tiêu biểu ngành Thông tin và Truyền Thông năm 2016.

Ngày xuất bản: 01/07/2016

Danh sách khác