Tôn vinh Cán bộ Công đoàn và Người lao động tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020

Đ/c Chu Văn Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn TTTT & Đ/c Bùi Văn Hoan, Chủ tịch Công đoàn VNPT trao tặng cho các cá nhân được tôn vinh

Ngày xuất bản: 15/08/2020