Hội thi “Tôi là người VNPT” - Gắn kết "Vì mái nhà chung VNPT"

Chào mừng ngày truyền thống ngành và ngày thành lập Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam; triển khai việc thực hiện “Văn hóa VNPT” 2016, vừa qua VNPT và Trung tâm Kinh doanh VNPT - Thanh Hóa đồng phối hợp tổ chức Hội thi “Tôi là người VNPT”.

Ngày xuất bản: 30/12/2016

Danh sách khác