Ra mắt Ban chỉ đạo và tổ tư vấn, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường và để nâng cao hiệu quả công tác chăm lo bằng những hành động thiết thực và sự hỗ trợ kịp thời có chuyên môn đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, được sự ủng hộ của Lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn VNPT quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ tư vấn, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Công đoàn VNPT ra mắt Ban chỉ đạo và Tổ tư vấn, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 Ra mắt Ban chỉ đạo và tổ tư vấn, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Chiều 01/12/2021, Công đoàn VNPT đã tổ chức lễ ra mắt Ban chỉ đạo và Tổ tư vấn, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.

Ngày xuất bản: 01/12/2021

Danh sách khác