Phát động phong trào “Khỏe - Để gia đình hạnh phúc và xây dựng VNPT phát triển”

Ngày 13/8/2022, Tập đoàn VNPT đã phát động phong trào “Khỏe - Để gia đình hạnh phúc và xây dựng VNPT phát triển”. Với mục tiêu lan tỏa tinh thần thể dục thể thao, thường xuyên luyện tập một bộ môn thể thao theo khả năng của mình, phong trào nhằm mục đích nâng cao ý thức phát triển bản thân, rèn luyện thể lực, góp phần nâng cao sức khỏe để gia đình hạnh phúc, tập trung lao động, sản xuất, gắn kết CBCNV VNPT, từ đó chung sức đồng lòng vượt qua mọi thử thách, góp phần xây dựng VNPT ngày càng phát triển. Một số hình ảnh tiêu biểu của buổi lễ:

Ngày xuất bản: 13/08/2022

Danh sách khác