Công đoàn VNPT Net3 với công tác phòng chống dịch covid-19

Để hỗ trợ, động viên tinh thần CBCNV thực hiện cách ly theo quy định, Công đoàn VNPT Net3 đã nhanh chóng hỗ trợ phương tiện phòng chống dịch. Việc tổ chức mua và cấp phát cho CBCNV trong các khu vực cách ly hết sức khó khăn. Tuy nhiên CĐ VNPT Net3 đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan phân phát kịp thời cho CBCNV. Những đồ dùng vật dụng tuy nhỏ nhưng lại rất thiết thực để hỗ trợ hiệu quả cho CBCNV, bên cạnh đó thông qua các group trao đổi thông tin giải thích, động viên rất kịp thời đã giúp CBCNV ổn định tư tưởng yên tâm thực hiện tốt các quy định cách ly để sớm trở lại công tác. Trước đó, đoàn công tác của VNPT Net3 trở về từ vùng dịch Phú Yên và Khánh Hoà cũng đã thực hiện cách ly theo quy định, CĐ Net 3 cũng đã gọi điện động viên và tặng những nhu yếu phẩm cần thiết, giúp CBCNV yên tâm thực hiện cách ly. Nguyễn Văn Cảm

Ngày xuất bản: 15/07/2021