Công đoàn Sewu Cat tới thăm và làm việc với Công đoàn VNPT

Ngày 04/7/2016, tại trụ sở làm việc của VNPT, Công đoàn VNPT đã có buổi tiếp và làm việc với Công đoàn Viễn thông Thái Lan Sewu Cat.

Ngày xuất bản: 07/07/2016

Danh sách khác