Tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Đại hội Đảng bộ VNPT Phú Thọ “Đoàn kết – Kỷ cương- Sáng tạo- Phát triển”.

Thứ Hai, 15/06/2020, 10:23

Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển, là chủ đề của Đại hội Đại biểu Đảng bộ VNPT Phú Thọ lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025, được tổ chức ngày 12/6/2020 tại Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Tham dự Đại hội có 90 đại biểu đại diện cho 208 đảng viên trong toàn Đảng bộ, với tinh thần dân chủ, trí tuệ và đổi mới, Đại hội đã làm việc nghiêm túc trách nhiệm cao, thực hiện và hoàn thành tốt các nội dung quan trọng, đó là: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viễn thông Phú Thọ khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đảng bộ cấp trên; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viễn thông Phú Thọ khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 với 11 đồng chí.


Với tinh thần và quyết tâm cao, kết hợp với dự báo về xu hướng của thị trường Viễn thông – Công nghệ thông tin trong thời gian tới, Đại hội đã quyết nghị một số chỉ tiêu cơ bản giai đoạn 2020-2025 của VNPT Phú Thọ như sau: Tốc độ tăng trưởng doanh thu địa bàn bình quân tăng 4%/năm trở lên; Tốc độ tăng trưởng chênh lệch thu chi bình quân tăng 5%/năm trở lên; Tăng cơ cấu doanh thu từ dịch vụ số và ICT đến năm 2025 đạt từ 20% tổng doanh thu trở lên; Năng suất lao động địa bàn bình quân tăng 7%/năm trở lên; Thu nhập người lao động bình quân tăng 6%/năm trở lên; Hoàn thành 100% nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước hàng năm.


Thành công của Đại hội là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động VNPT Phú Thọ tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Tập đoàn VNPT trong thời gian tới. Đại hội đã kêu gọi người lao động VNPT Phú Thọ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng BCH Đảng bộ vượt qua khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viễn thông Phú Thọ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Nguyễn Trung Hiếu – Công đoàn VNPT Phú Thọ
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết