Tin tức, sự kiện

Triển khai áp dụng Nội quy lao động Tập đoàn

Thứ Hai, 18/01/2021, 16:05

Để phù hợp Pháp luật lao động quy định tại Bộ luật Lao động ban hành ngày 20/11/2019 (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021), Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2021) và phù hợp đặc điểm, điều kiện sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã ban hành Nội quy lao động Tập đoàn kèm theo Quyết định số 1665/QĐ-VNPT-KTPCTT ngày 31/12/2020.

 
Nội quy lao động này đã đăng ký và thông qua tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội, có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2021 và thay thế Nội quy lao động Tập đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1621/QĐ-VNPT-PCTT ngày 21/12/2018.
 
Để triển khai áp dụng Nội quy lao động Tập đoàn tại các đơn vị, Tập đoàn chỉ đạo Trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
 
1. Phối hợp với Công đoàn cùng cấp tổ chức phổ biến Nội quy lao động Tập đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1665/QĐ-VNPT-KTPCTT ngày 31/12/2020 đến từng người lao động trong đơn vị. Thường xuyên nhắc nhở, giám sát người lao động thực hiện theo đúng quy định.
 
2. Các Viễn thông tỉnh, thành phố có trách nhiệm gửi Nội quy lao động Tập đoàn và Công văn số 04/TB-SLĐTBXH ngày 13/01/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương để biết, thời gian hoàn thành trước ngày 31/01/2021.
Hồng Hải
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết