Tin tức, sự kiện

Tập đoàn ban hành Chỉ thị về phòng, chống tác hại rượu, bia, thuốc lá

Thứ Hai, 23/11/2020, 11:02

Ngày 28/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế với mục đích xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giảm thiểu các hậu quả về sức khỏe, xã hội và kinh tế do sử dụng rượu, bia, thuốc lá gây ra.

 
Để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá, nhằm nâng cao nhận thức của CBCNV, Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu Cơ quan Tập đoàn, các đơn vị thuộc Tập đoàn thực hiện một số nội dung sau:
 
1. Nghiên cứu Luật số 44/2019/QH14 ngày 14/6/2019 về phòng chống tác hại của rượu, bia; Luật số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012 về phòng chống tác hại của thuốc lá; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 và các quy định pháp luật có liên quan để tổ chức triển khai phù hợp và hiệu quả.
 
2. Phổ biến, quán triệt các quy định của Pháp luật và quy định của Tập đoàn về phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá đến toàn thể CBCNV trong đơn vị mình.
 
3. Tổ chức phát động phong trào phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá tại các đơn vị, đảm bảo CBCNV thực hiện nghiêm các quy định của Pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá.
 
4. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông với các hình thức phù hợp để CBCNV nâng cao nhận thức, ý thức tự giác và thực hiện đúng các quy định của Pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá.
 
5. Xây dựng và ban hành quy định của đơn vị về việc không uống rượu, bia, hút thuốc lá và mua bán các sản phẩm rượu, bia, thuốc lá tại nơi làm việc; Không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập và các quy định khác của Pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá.
 
6. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các quy định của Pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá để kịp thời phát hiện các vi phạm.
 
Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Tập đoàn, Tổng Giám đốc/Giám đốc các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện và phổ biến Chỉ thị này đến toàn thể cá nhân trong đơn vị mình.

Hồng Hải 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết