Tập đoàn động viên CBCNV khắc phục thiên tai, bão lũ tại miền Trung

Nguyễn Hồng Hải  •  11:18 thứ hai ngày 09/11/2020
Trong các tháng 9, 10, 11/2020 tại một số tỉnh Miền Trung bị thiên tai (bão, lũ, lụt) đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trên địa bàn. Để sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, các đơn vị đã huy động người lao động làm thêm giờ; đồng thời một số VNPT tỉnh, thành phố khác đã cử nhân sự đến ứng cứu thông tin, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.
Tập đoàn động viên CBCNV khắc phục thiên tai, bão lũ tại miền Trung

CBCNV VNPT TP. Hồ Chí Minh lên đường ra hỗ trợ ứng cứu thông tin tại Quảng Ngãi
 
Để ghi nhận nỗ lực của các đơn vị và người lao động đã tích cực tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai. Ngày 5/11/2020, Tập đoàn đã có Văn bản số 6005/VNPT-TCNL về việc động viên, khuyến khích người lao động tại các đơn vị miền Trung bị thiên tai và người lao động đơn vị khác đến tăng cường hỗ trợ đồng nghiệp như sau: 
1. Đối tượng: 
- Người lao động của các VNPT tỉnh, thành phố và Trung tâm Kinh doanh trên địa bàn: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung (thuộc các tỉnh trên) đã làm thêm giờ từ 2 giờ/ngày trở lên để khắc phục hậu quả thiên tai (bão, lũ, lụt) trong các tháng 9, 10, 11/2020. 
- Người lao động các VNPT tỉnh, thành phố và Trung tâm Kinh doanh khác được đơn vị cử đến tham gia hỗ trợ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định trong tháng 9, 10, 11/2020. 
2. Mức động viên, khuyến khích: 100 nghìn đồng/ngày/người. 
3. Nguồn kinh phí: Quỹ khen thưởng tập trung của Công ty mẹ - Tập đoàn. 
 
Giám đốc VNPT các tỉnh, thành phố; Giám đốc các Trung tâm Kinh doanh (Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông) trên địa bàn: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Tổng Giám đốc Tổng công ty Hạ tầng mạng tổng hợp danh sách người lao động đơn vị mình đã làm thêm giờ và người lao động đơn vị khác đến tăng cường, hỗ trợ đơn vị tháng 9,10,11/2020 báo cáo về Tập đoàn. Giám đốc các đơn vị có lao động tham gia làm thêm giờ, Giám đốc đơn vị cử đi lao động tăng cường, hỗ trợ, căn cứ kinh phí phân bổ từ Tập đoàn, kịp thời động viên, khuyến khích trực tiếp đến người lao động của đơn vị mình đúng đối tượng, mức hỗ trợ.

Hồng Hải 

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu