Cán bộ Công đoàn & Người VNPT cần biết

Đóng góp ý kiến với dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Thứ Sáu, 06/11/2020, 10:59

Thực hiện văn bản số 193-CV/ĐUTĐ ngày 04/11/2020 của Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc tổ chức lấy ý kiến với các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ngày 05/11/2020 Công đoàn VNPT đã có Công văn số 441/CĐVNPT-TG gửi các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ:

1. Nghiên cứu các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lầnthứ XIII của Đảng (toàn văn các dự thảo văn kiện được gửi kèm theo và đăng tải trên website https://congdoan.vnpt.vn), bao gồm:

Đóng góp cho ý kiến với các dự thảo trên, gửi về Công đoàn VNPT trước ngày 08/11/2020 để tổng hợp, báo cáo Đảng ủy Tập đoàn./.
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết